POŁĄCZ MOTION Z IFTTT

back

Przesłony okienne MOTION można połączyć z IFTTT. Wykonaj poniższe instrukcje krok po kroku.


If This, Then That

IFTTT to usługa automatyzacyjna, umożliwiająca łączenie usług, aby w przypadku, gdy coś stanie się z jedną usługą, przekazany został impuls i automatycznie wykonane zostało działanie w innej usłudze.

MOTION i IFTTT

Aplikacja MOTION Blinds to jedna z wielu usług współpracujących z IFTTT. MOTION można połączyć z dowolną inną usługą współpracującą z IFTTT poprzez usługę o nazwie Connector. To otwiera cały świat opcji inteligentnej automatyzacji dla Twoich przesłon okiennych.

Tworzenie apletów

Gdy coś wydarzy się w jednej usłudze, w innej uruchamiane jest określone działanie. Nazywa się to „apletem”. Aby móc tworzyć aplety, najpierw musisz utworzyć konto w IFTTT.

Krok 1: Utwórz konto

Wejdź na stronę IFTTT i kliknij „Sign up”, aby utworzyć konto.


Krok 2: Stwórz aplet

Teraz wybierz konkretną usługę, którą chcesz uruchomić. Aby pokazać Ci przykład, wybraliśmy inteligentną usługę „Weather Underground”, korzystającą z informacji o pogodzie w oparciu o Twoją lokalizację. Ustawiamy uruchomienie działania w zależności od temperatury.

Krok 3: Wybierz swój czynnik uruchamiający działanie

Wypełnij pola dotyczące tego czynnika.

Krok 4: Wybierz usługę i działania.

Teraz kliknij „That”, aby połączyć działanie z Twoim czynnikiem:

Wyszukaj usługę Connector, aby skonfigurować działanie:


Teraz musisz połączyć się z usługą Connector. Kliknij „connect” i zaloguj się za pomocą danych konta MOTION Blinds, których używasz w aplikacji MOTION Blinds na smartfon. Po połączeniu IFTTT z usługą Connector możesz wybrać jedno z następujących działań:

  • Działanie „Open Blind” otwiera jedną konkretną przesłonę okienną.
  • Działanie „Close Blind” umożliwia zamknięcie jednej konkretnej przesłony okiennej.
  • Działanie „Open a blind to a certain position” umożliwia ustawienie rolety w określonym położeniu.
  • Działanie „Activate scene” umożliwia aktywowanie scenerii stworzonej w aplikacji MOTION Blinds na smartfon.

    Dla celów naszego przykładu wybieramy działanie „Activate scene”. Menu rozwijane przedstawia scenerie utworzone w aplikacji MOTION Blinds.


Krok 5: Sprawdź i zakończ aplet

Na koniec musisz sprawdzić i zakończyć swój aplet. Jeżeli chcesz, możesz włączyć powiadomienia o uruchomieniu apletu. Kliknij „Finish”, aby ukończyć instalowanie apletu.


Live in MOTION

Odkryj wygodę pełnej automatyzacji przesłon okiennych.